Wydarzenia

2011

 
07.2011

MG MURBET w czołówce największych firm warmii i mazur

Firma MG MURBET zajęła czołowe miejsce w rankingu największych firm województwa warmińsko-mazurskiego. Dziennikarze "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego" przygotowują co roku ranking Największe Firmy województwa warmińsko-mazurskiego. Ranking powstał na podstawie danych o przychodach firm i ich zatrudnieniu w 2010 roku.

MG MURBET w czołówce największych firm warmii i mazur

 
 
02.2011

MG MURBET w STEEL CUP 2011

19-20 Lutego w Krakowie odbyła się III edycja halowych Mistrzostw Polski branży stalowej, metalowej i wydobywczej "STEEL CUP 2011". Doskonale spisała się nasza reprezentacja, która pierwszego dnia po długiej wycieńczającej trasie zdobyła drugie miejsce w swojej grupie.

 
 
 
02.2011

Zapytanie ofertowe

MG MURBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Ełk poszukuje firmy specjalizującej się w opracowywaniu Wniosków aplikacyjnych wraz ze Studium Wykonalności i pozostałymi wymaganymi załącznikami dla projektu z informatyzacji w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 z zakresu: Oś priorytetowa 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP, ogłoszonego na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl – "Ramowy harmonogram ogłoszenia konkursów na lata 2011".

Tematem projektu są: prace projektowe, zakup oprogramowania i prace wdrożeniowe; wykonanie instalacji teleinformatycznej oraz zakup i instalacja sprzętu. Kryterium wyboru oferty będą: cena i forma zapłaty.

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie firmy, w godzinach 9.00-15.00. Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego br. o godzinie 15.00.