Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego nieocenionego kolegi, przyjaciela Śp. Łukasza Arciszewskiego Specjalisty ds. administracyjnych

Przez wiele lat z wielkim oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom dotyczących wszystkich pracowników firmy SERWISTAL.

Był wspaniałym, uczciwym człowiekiem, który na zawsze pozostanie w Naszych sercach…