Zobacz skrócony obraz naszych możliwości cięcia wzdłużnego

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego możlwości naszej linii do cięcia wzdłużnego.