SERWISTAL SP. Z O.O.

siedziba główna w Ełku

ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Ełk

NIP: 848-16-39-865
REGON: 511322350

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Numer rejestru KRS: 0000145082

Kapitał zakładowy spółki: 3.750.000 zł. wpłacony w całości

Sekretariat

tel. 87 620 93 00
fax 87 629 14 00
e-mail: serwistal@serwistal.pl

Dział handlowy

tel. +48 87 629 14 28
fax 87 620 93 29
e-mail: handel@serwistal.pl

Dział eksportu

tel. +48 87 629 14 51
tel. +48 87 620 97 58
fax +48 87 620 93 29
e-mail: eksport@serwistal.pl

Dział zakupów

tel. 87 629 14 54
fax 87 629 14 00
e-mail: supply@serwistal.pl

Odbiór złomu

tel. 87 620 97 53
kom. 721 003 035
e-mail: recykling@serwistal.pl

Dział obsługi detalicznej i fakturowania

tel. 87 629 14 32
kom. 504 106 985
fax 87 629 14 00
e-mail: obslugaklienta@serwistal.pl

Dział marketingu

tel. 87 629 14 50
kom. 500 043 101
fax 87 629 14 00
e-mail: marketing@serwistal.pl

Dział produkcji

tel. 87 629 14 12
kom. 501 598 783
fax 87 629 14 00
e-mail: produkcja@serwistal.pl

Dział magazynu (załadunki, rozładunki)

tel. 87 620 93 42
kom. 780 158 283
e-mail: zaladunki@serwistal.pl

Dział logistyki

tel. 87 629 14 41
kom. 721 002 041
fax 87 629 14 00
e-mail: transport@serwistal.pl

Dział technologiczny

tel. 87 620 93 41
kom. 513 934 168
fax 87 629 14 00
e-mail: technolog@serwistal.pl

Dział finansowy

tel. 87 629 14 26
kom. 502 524 936
fax 87 620 11 54
e-mail: finanse@serwistal.pl

Dział kadr

tel. 87 629 14 43
kom. 502 180 743
fax 87 629 14 00
e-mail: praca@serwistal.pl

Dział IT

tel. 87 629 14 99
fax 87 629 14 00
e-mail: it@serwistal.pl

Punkt sprzedaży w Augustowie

ul.Wojska Polskiego 72
kom. 798 024 188
e-mail: augustow@serwistal.pl