B+R

Serwistal realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Projekt będzie polegał na zrealizowaniu prac badawczych, podzielonych na trzy etapy, których celem będzie opracowanie technologii prostowania blach stalowych przy użyciu rozwiązań własnego autorstwa.

Dzięki temu nastąpi znaczna poprawa parametrów użytkowych blach, co przyniesie bezpośrednie korzyści odbiorcom.