B+R

Serwistal realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Projekt będzie polegał na zrealizowaniu prac badawczych, podzielonych na trzy etapy, których celem będzie opracowanie technologii przy użyciu rozwiązań własnego autorstwa.