SERWISTAL posiadaczem pozwolenia AEOF

Firma SERWISTAL dołączyła do elitarnego grona przedsiębiorstw w Polsce, które mogą pochwalić się posiadaniem pozwolenia AEOF. Na Warmii i Mazurach SERWISTAL jest trzecim przedsiębiorstwem, które otrzymało taki certyfikat.

Posiadanie wiąże się ze spełnieniem szeregu kryteriów, dzięki którym SERWISTAL jest jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem uznanym zarówno przez władze celne i podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej. SERWISTAL przestrzega wszystkich uregulowań prawnych, odpowiednio zarządza rejestrami i ewidencjami celnymi, handlowymi i finansowymi oraz zachowuje niezbędne środki bezpieczeństwa w tym zakresie.